Športna psihologija

Temelj 2: ŠPORTNA PSIHOLOGIJA

Predavanja, nasveti in sodelovanje s športnimi psihologi, terapevti in psihoterapevti.

PSIHOLOŠKA PRIPRAVA ŠPORTNIKA je ena od pomembnih strategij na poti doseganja boljših tekmovalnih rezultatov športnikov in tudi prispeva k osebnostni rasti športnika na njegovi karierni poti.

Nedvomno je za uspeh športnika v njegovi športni panogi pomembnih oziroma odločilnih kar nekaj dejavnikov, med katerimi bi izpostavili psihološko pripravo športnika oziroma mentalni trening. Večina poklicnih športnikov in trenerjev pogosto izjavlja, da “je vse v glavi”, kar pa zanesljivo dobesedno ne drži. Dejstvo je, da je vse v posamezni športni disciplini podrejeno vadbi oziroma treningu. Za mentalni trening bi lahko rekli, da je le ena od komponent, ki prispeva k izboljševanju dosežkov športnika. Človek je bitje, ki misli 24 ur na dan. Lahko bi rekli, da imamo vsako sekundo dneva vsaj eno misel v glavi. Velika večina teh misli sproža v telesu neke odzive, reakcije in posledično tudi čustvena stanja. “Ne misliti” pač ni mogoče. Edino, kar je mogoče, je “uravnavati tok svojih misli” in posledično tako vplivati tudi na nevrofiziološke reakcije v telesu.

Psihološke priprave zajemajo spekter vaj za izboljšanje mentalne moči športnika; potekajo v obliki dogovorjenega programa aktivnosti športnika in športnega psihologa. Zajemajo metode in vaje za:

  • Obvladovanje “predštartne napetosti” in treme s pomočjo tehnike avtogenega treninga.
  • Obvladovanje stresnih reakcij ter prepoznavanje pozitivnih komponent stresa.
  • Prepoznavanje, ozaveščanje in obvladovanje nevrofizioloških procesov v telesu, ki vplivajo na tekmovalca.
  • Dvig ter ohranjanje osredotočenosti in zbranosti v procesu treninga in tekmovanja.
  • Obvladovanje napetosti v fazi procesov treninga, tekmovanja in tudi privatnega življenja mladega športnika.
  • Ozaveščanje ter obvladovanje vpliva ožjega in širšega socialnega okolja na psihično stabilnost tekmovalca.
  • Povečanje samozaupanja, motivacije in psihične stabilnosti.
  • Jačanje vpliva »pozitivnega uma« in ozaveščanje razdiralne moči “negativnega uma”.
  • Učenje novih motoričnih spretnosti in gibanj s pomočjo tehnike Vizualizacije

STROKOVNJAKINJI:

Untitled design (4)

Martina Zakšek

INŠTITUT ZA ŠPORTNO PSIHOLOGIJO
tanja kajtna

Tanja Kajtna

INŠTITUT ZA ŠPORTNO PSIHOLOGIJO
Scroll to Top